Pandenbank

Pandenbank Roermond

Citymanagement Roermond en BIZ Binnenstad hebben samen met de gemeente Roermond een activiteitenplan opgesteld om tijdelijk leegstaande winkels in te vullen: Binnen een jaar worden minimaal 12 panden voorzien van een tijdelijke aankleding of invulling en/of een permanente(re) invulling.

De aanpak is gericht op tijdelijke 'frictie’ leegstand. De aanpak van frictieleegstand vraagt om een andere aanpak dan langdurige leegstand, omdat hier sprake is van courante locaties die veelal hun functie behouden en waarbij de markt zelf haar werk doet.

Het slagen van dit project hangt samen met de bereidheid van vastgoedeigenaren om mee te werken aan de tijdelijke invulling van hun leegstaand pand. Coördinator Roel Schenk roept daarom pandeigenaren op om mee te werken aan het aantrekkelijker maken van de Roermondse binnenstad en zich te melden.

Voor meer informatie over de panden, neem contact op met Roel Schenk via roel@cityroermond.nl of 06-827 010 75. Samen kan er dan worden gekeken naar een geschikte invulling voor het betreffende pand.

Klik hier voor het artikel uit de City Life van maart 2017 over de 'Facelift van de winkelstraat' in Roermond

Wilt u meer weten over ondernemen in Roermond? Lees dan het informatiedocument, bedoelt om nieuwe ondernemers wegwijs te maken in de Roermondse binnenstad of bekijk onze pagina's met informatie over ondernemen in Roermond.
 
Hieronder staan de leegstaande panden overzichterlijk weergegeven. Deze pandenbank wordt periodiek geactualiseerd.

Pandenbank