Nieuws

Digitaal burgerplatform Roermond

Gemeente Roermond heeft de afgelopen jaren steeds vaker en op verschillende manieren inwoners gevraagd mee te denken en mee te doen. Burgerparticipatie heeft een duidelijke plaats gekregen in onze stad. Samen met inwoners, bedrijven en organisaties hebben we stappen gezet.

De gemeente Roermond heeft veel bijeenkomsten georganiseerd, veel gesprekken gevoerd, ervaringsdeskundigen betrokken en er is intensief samengewerkt met inwoners, ondernemers en organisaties. De resultaten hiervan zijn onder meer een nieuwe sport- en beweegnota, preventie- en gezondheidsbeleid, armoedebeleid, een groenvisie, een economische visie én een Toekomstvisie 2030, maar ook dementievriendelijk Roermond en de site wij mantelzorgers Roermond. Sinds kort is op de gemeentelijke website de webpagina Actief Burgerschap online waarop u meer informatie en voorbeelden kunt vinden.

Deze ontwikkeling vraagt om een vervolg en professionalisering. Om die reden lanceert de gemeente Roermond begin maart een digitaal burgerplatform, waarin mensen hun mening kunnen geven over ideeën met daarbij argumenten waarom ze voor of tegen een idee zijn. Met die argumenten kan de gemeente dan weer verder om beter en anders beleid te maken of projecten uit te voeren. Door dit platform kunnen meer mensen meedenken op een toegankelijke manier wanneer het hen uit komt. De gemeente start de komende maanden meer discussies waarbij uw mening telt.

Samen met betrokken inwoners zorgen voor mooie resultaten
Wethouder Marianne Smitsmans: “Het is mooi om te zien hoe betrokken en bevlogen inwoners kunnen zijn als wij hen vragen met ons mee te denken en met ons mee te doen. Samen weten we immers meer en het zijn de mensen uit de stad die weten wat er speelt en waar behoefte aan is. Op deze manier kunnen we als gemeente beter beleid maken en onze plannen concreter vorm geven. Zonder al die mensen hadden we dat niet gekund. Ik ben verheugd dat deze beweging op gang is gekomen met mooie resultaten als gevolg. De komende tijd maken we hier nog een professionalisering in door de lancering van een digitaal burgerplatform waardoor het voor onze inwoners en andere betrokken nog makkelijker en toegankelijker wordt met ons mee te denken. We willen iedereen uitnodigen om deel te nemen aan discussies op het platform. Zo maken we de stad samen mooier en kunnen we nog meer mensen betrekken.”