Nieuws

Middeleeuwse vondsten in de Neerstraat Roermond

Tijdens de werkzaamheden van het planten van een boom op de Neerstraat in Roermond, zijn begin maart middeleeuwse voetsporen aangetroffen.

Naast de voetsporen, zijn er ook archeologische vondsten gedaan. Vlakbij de waterpomp, is de kruin van een kelder gevonden. Volgens de gemeente Roermond zijn er op een plattegrond d.d. 1565 op die locatie huizen getekend, maar het bestaan hiervan kon nooit eerder worden aangetoond.

Het oudste stuk wegdek is ook ontdekt: een maaskeienwegdek met houten balkjes uit de 15e eeuw. Een verrassing is gevonden onder dit maaskeienwegdek, namelijk een ouder stuk straat van klei. In deze klei zijn zeldzame voetsporen en pootafdrukken van vermoedelijk een varken aangetroffen.
In deze bodem zijn ook aardewerkscherven ontdekt. Volgens een voorlopige datering stammen de stukken uit het jaar 1000. Dit is opvallend, tot op heden is aangenomen dat Roermond als nederzetting in 1150 is ontstaan.

De vondsten worden volledig vrij gelegd en gedocumenteerd. De gemeente Roermond heeft aangegeven dat ze gaan bekijken hoe deze vondsten het beste bewaard kunnen worden.