Nieuws

Retail Interventie Team Roermond

Het Retail Interventie Team (RIT) zorgt sinds 2012 voor extra toezicht in winkels en straten in de binnenstad van Roermond. Gemeente Roermond, BIZ binnenstad Roermond en RED Security hebben hun handtekening gezet voor voortzetting van het team tot 2020 met uitbreiding van uren en taken. Naast toezicht houden op veiligheid, zal het RIT nu ook als gastheer optreden en dat 6 middagen per week.

Wethouder Angely Waajen (Economie): “Roermond is een gastvrije stad die zorgt dat er goed op haar vele bezoekers gepast wordt. Het RIT geeft een veilig gevoel, maar is ook herkenbaar en aanspreekbaar voor allerlei vragen en hulp. De oorspronkelijke doelstelling om preventief toezicht te houden in de binnenstad wordt verbreed naar het versterken van de gastvrije beleving van de binnenstad.
Gastheerschap heeft alles te maken met een klantgerichte en open houding. Vanuit een betrokken instelling etaleert het RIT zich als vraagbaak, stelt zich actief op in de dienstverlening en gaat hulpvaardig in gesprek met de stadsbezoeker en –inwoner. Vanuit hun plaatselijke bekendheid is het aspect gastheerschap een welkome toevoeging aan de serviceverlening”.

Het RIT is een initiatief van de wijkagenten Politie Roermond en Red Security in samenwerking met de Stichting BIZ Binnenstad Roermond en de gemeente Roermond. Financiering vindt plaats met extra steun van de Provincie Limburg in het kader van het project de Vitale Stad. Daarnaast betalen de ondernemers via de BIZ binnenstad hier zelf ook aan mee.

Aanbesteding
Omdat de overeenkomst voor de inzet van het RIT afliep, moest het werk opnieuw gemeentelijk worden aanbesteed door middel van een meervoudige onderhandse aanbesteding. Hieraan namen maximaal 5 bedrijven deel. De inschrijvingen werden op kwaliteit en prijs door een integrale werkgroep gewogen. De gegunde partij, Red Security, had de hoogste score op kwaliteit en de prijs. Red Security verzorgt de inzet van het RIT in de winkelstraten van onze binnenstad gedurende de jaren 2018 tot en met 2020.

RIT Roermond
Angely Waajen (wethouder Economische Zaken, gemeente Roermond) Lambaer op 't Root (Directeur, RED Security) Hans Strijbos (penningmeester Stichting BIZ Binnenstad Roermond)

Hele jaar ingezet

Het RIT werd voorheen alleen in de wintermaanden ingezet, maar winkelcriminaliteit en winkeloverlast zijn hinderlijk voor personeel en ondernemers in de winkels en voor de bezoekers van de stad. Dat vraagt om extra toezicht, niet alleen in de wintermaanden. Het team wordt nu het gehele jaar door ingezet, enerzijds om de binnenstad te beveiligen en anderzijds om te fungeren als host voor de bezoekers van de stad. Het RIT team is zichtbaar aanwezig in de openbare ruimte en heeft lokaal en bovenlokaal kennis van wat er in en om Roermond leeft. De beveiligers werken preventief en surveilleren van winkel tot winkel. Zij kunnen snel ter plaatse zijn om assistentie te verlenen.

Foto's: Rob Smits