Nieuws

Roermond werkt aan het Station!

Twee grote geveldoeken aan het pand Godsweerdersingel 10 maken het meteen voor iedereen duidelijk: Roermond gaat de komende jaren aan de slag met de stationsomgeving. Een eerste stap is vernieuwing van het busstation en de aanleg van een groene Openbaar Vervoer-boulevard. Met deze OV-boulevard krijgen voetgangers een prettige verbinding tussen alle vervoersvormen en voorzieningen.

Het huidige busstation is onoverzichtelijk en biedt te weinig ruimte voor alle bussen die praktisch tegelijk aankomen en vertrekken. Bovendien ontbreekt een prettige wachtruimte. Voor treinreizigers die niet bekend zijn en de bus willen nemen is onduidelijk waar het busstation ligt. Ook is er geen prettige looproute naar de bussen. Om de bus te bereiken moeten twee verkeersstromen worden doorkruist, fietsers en bussen. Verder zal in de aanpak van de westzijde van het station een haal- en brengstrook en een taxistandplaats worden gerealiseerd.

Wethouder Raja Fick: ‘Ik ben blij met deze eerste stap om de stationsomgeving te verbeteren. We realiseren een veilige omgeving en route voor fietsers en voetgangers. Alle soorten van vervoer krijgen hiermee hun eigen plek in de stationsomgeving. Ik kijk uit naar de toekomstige ontwikkeling van de stationsomgeving en de volgende ambitie: de realisatie van een oostelijke ingang, nog altijd een vurige wens, waar we hard aan zullen moeten werken. Hiermee wordt het station echt bereikbaar voor alle inwoners en bezoekers van Roermond.’

Momenteel wordt er gewerkt aan de voorbereiding voor de aanpak van fase 1, de westzijde van het station. Als dit traject naar wens verloopt, kan in 2019 de eerste schop de grond in. NS Stations wil nog in 2018 het stationsgebouw een opknapbeurt geven. Een volgende, tweede, fase, richt zich op de realisatie van een nieuwe verbinding met de oostkant van het station.

Samen met de Provincie Limburg, NS, ProRail en andere betrokkenen ontwikkelt de gemeente de stationsomgeving tot een regionaal mobiliteitsknooppunt. Het station wordt een goed overstappunt, waar de verschillende vervoersvormen naadloos op elkaar aansluiten. Het station moet een prettige omgeving zijn, waar bezoekers, reizigers en inwoners graag komen. Tot slot moet de stationsomgeving goed bereikbaar zijn voor alle inwoners en bezoekers van Roermond; een goede verbinding aan zowel de oost- en westzijde van de stad. Kortom, het station wordt een visitekaartje voor de stad en de regio.