Nieuws

Samen aan de slag in de Roermondse Binnenstad

Op 10 mei 2017 ondertekenden Stichting Citymanagement Roermond, Stichting BIZ binnenstad Roermond en de gemeente Roermond een overeenkomst voor een periode tot en met 31 december 2020. De overeenkomst moet leiden tot een betere samenwerking om zo de aantrekkelijkheid van de Roermondse binnenstad voor zowel bezoekers als ondernemers te vergroten.

Sinds de ondernemers zich in 2010 in de Stichting BIZ Binnenstad hebben verenigd, zijn er drie partijen die zich vanuit hun functie en doelstellingen inzetten voor de binnenstad van Roermond: de gemeente, Citymanagement en de BIZ Binnenstad. De drie partijen hebben hun wens om samen te komen tot verdere effectiviteit en efficiency in hun inspanningen voor de binnenstad uitvoering gegeven in een overeenkomst, die op 10 mei 2017 door de drie partijen is ondertekend. De overeenkomst loopt tot en met 31 december 2020. Citymanagement, BIZ en de gemeente hebben samen vastgesteld welke taken Citymanagement uitvoert voor de BZ en gemeente in en voor de binnenstad van Roermond.

Winkelstraatmanagement
Een voorbeeld van de afspraken is het winkelstraatmanagement. Citymanagement zal meer op pad gaan in de winkelstraten en daar meer contacten leggen met de winkeliers. Zo is de winkelstraatmanager het eerste aanspreekpunt voor de ondernemers in de binnenstad. Ook ondersteunt de winkelstraatmanager de straatverenigingen bij hun promotionele activiteiten in de binnenstad. Met de uitvoeringsovereenkomst ligt er een vernieuwde basis om samen aan de slag te gaan en zal de organisatiestructuur van Citymanagement hierop worden aangepast. Zo is Citymanagement al aan de slag met de werving van een binnenstadmanager die leiding zal geven aan de uitvoeringsorganisatie van Citymanagement.

V.l.n.r. Hans Verbugt, Jos Rutten, Angely Waajen-Crins, Dennis van Dijk, Remco van den Hout en Hans Strijbos