Nieuws

Video economische visie Roermond

Op 11 mei 2017 heeft de gemeenteraad van gemeente Roermond deze visie vastgesteld. De visie is opgesteld in overleg met veel en verschillende belanghebbenden. De reden om een visie te maken is dat de economie sterk verandert. Daarom wil Roermond de koers bepalen voor de economische ontwikkeling voor de komende jaren.

Deze video is naar aanleiding van de Economische visie Roermond opgesteld. De onderliggende strategie van deze visie is om de stad Roermond een eigen, vitale positie in het stedelijke netwerk van Zuidoost Nederland te laten innemen. Om deze strategie te verwezenlijken, zijn er vier actielijnen benoemd: versterken complete stad, investeren in menselijk kapitaal, ondersteunen van innovatie & ondernemerschap en samenwerken voor een vitale economie. Bezoek deze pagina als u meer wilt weten.