Over ons

Teammanager Citymanagement Roermond

De teammanager is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid en de daaruit voortvloeiende projecten. Tevens draagt de teammanager zorg voor een evenwichtige taakverdeling binnen het team.  

De belangrijkste taak van de teammanager is marketing en communicatie voor de binnenstad van Roermond. Deze wordt uitgevoerd aan de hand van de communicatieplanning 2018 in overleg met de BIZ Binnenstad Roermond en de gemeente Roermond en is gericht op de regiobezoeker. In het verlengde hiervan houdt ze zich bezig met het initialiseren en realiseren van projecten met groot draagvlak zoals de R O E R mond selfie-actie en de campagne het ontdekken waard.

De teammanager heeft ook een rol in de taken gegevensverzameling, belangenbehartiging en interne zaken. Interne zaken zijn onder meer controle van de financiële situatie van de stichting, het laten opstellen van de jaarrekening, het (laten) voeren van de boekhouding en het adviseren naar bestuur en team op het gebied van communicatie.

Paulien Ramakers is sinds 2008 werkzaam voor Citymanagement Roermond. Zij is goed bekend in het Roermondse en wil zoveel mogelijk partijen verbinden met als doel door samenwerking de binnenstad van Roermond verder te ontwikkelen en profileren als dé winkelstad van de Euregio.

paulien@cityroermond.nl  I  06 149 38 377