Over Roermond

Ondernemen in Roermond

Bent u ondernemer in Roermond of wilt u gaan ondernemen in Roermond? Dan vindt u op deze pagina's informatie die mogelijk voor u van belang kan zijn.

In 2017 heeft de gemeente Roermond haar economische visie gepresenteerd. In de video Economische visie Roermond wordt het economisch profiel van Roermond en de daarbij horende kansen van de stad Roermond weergegeven. De onderliggende strategie is om de stad Roermond een eigen, vitale positie te laten innemen in het stedelijke netwerk van Zuidoost Nederland. Hiervoor zijn vier actielijnen benoemd: versterken complete stad, investeren in menselijk kapitaal, ondersteunen van innovatie & ondernemerschap en samenwerken voor een vitale economie. 

Roermond tweede Beste Binnenstad van Nederland 2015-2017
Roermond is tweede geworden in de verkiezing Beste Binnenstad van Nederland 2015-2017 in de categorie middelgrote steden. Roermond feliciteert winnaar Gouda en is trots op het eigen resultaat. Volgens de jury kan niemand voorbij zijn gegaan aan de retail gedreven visie van de stad en de synergie tussen het Designer Outlet Roermond en de binnenstad. De jury prijst met name de stad voor het constante, hoge niveau van de binnenstad van Roermond. Tevens is de samenwerking binnen het centrummanagement van Roermond een sterk punt.

Groot catchmentgebied
Door de realisatie van de A73 en BAB 52 is de bereikbaarheid van Roermond aanzienlijk verbeterd. Ook is hierdoor het catchmentgebied van Roermond vergroot:
- Binnen 30 minuten rijden wonen 1,8 miljoen consumenten;
- Binnen 60 minuten rijden wonen 16,2 miljoen consumenten;
- Binnen 90 minuten rijden wonen 26,4 miljoen consumenten.

Op zoek naar mogelijkheden? 
Geeft bovenstaande u voldoende reden om op zoek te gaan naar mogelijkheden om te ondernemen in Roermond? Lees dan het informatiedocument voor nieuwe ondernemers door en neem dan eens contact op de gemeente Roermond via binnenstad@roermond.nl of het telefoonnummer 14 0475. Zij kunnen u door verwijzen naar vastgoedmakelaars of het juiste loket bij de gemeente Roermond. 

Ondernemen in Roermond